Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid

Op basis van de verwachtingen van de scholen is ingezet op het stimuleren van gebruik van digitale leermiddelen. Ook de markt speelt in op deze ontwikkeling. Er is keuze uit een steeds groter palet van leermiddelen. De inzet van digitale leermiddelen heeft gevolgen voor het distributieproces en de rol van de distributeurs. Aan de distributie van foliomateriaal worden andere eisen gesteld dan aan de toegang tot digitaal leermateriaal.

In 2018 is een aanbestedingstraject leermiddelen doorlopen om te komen tot nieuwe collectieve contracten voor leermiddelen voor alle scholen van de vereniging. In de aanbesteding is meegenomen dat er tussen de verschillende scholen een grote diversiteit bestaat aan ICT-kennis, ICT-middelen en ICT–beleidskeuzes.

De aanbesteding is uitgezet in twee percelen. Scholen met een intern leermiddelenfonds en scholen met een extern leermiddelenfonds.

Verdeling van scholen met een intern en extern leermiddelenfonds.

Er zijn structurele contacten met o.a. Kennisnet, de VO-raad en andere grote schoolbesturen om kennis en ervaringen rondom leermiddelenbeleid en het aanbesteden van leermiddelen te delen. Ook is er regelmatig contact met de (grote) uitgeverijen om de ontwikkelingen te volgen.