Directeuren Netwerk OMO (DNO)

DNO is een netwerk van zo’n 80 directeuren en directieleden binnen de vereniging. Dit netwerk organiseert jaarlijks een aantal inspirerende studiedagen. Deze studiedagen bieden gelegenheid om actuele kennis rondom een thema op te doen en collega’s te ontmoeten. In 2019 heeft een nieuwe groep de organisatie van het netwerk weer opgepakt. In november 2019 is een bijeenkomst georganiseerd over omgaan met calamiteiten.