Huisvestingsprojecten

Ontwikkelingen bouwmarkt

De huisvestingprojecten hebben in 2019 te maken gehad met de gevolgen van een overspannen bouwmarkt. Nog meer dan voorheen is het van belang gebleken de juiste ontwerpende en uitvoerende partijen te selecteren. In de betreffende selectieleidraden is daar extra aandacht aan besteed. Andersom bleek in de selectieprocedures dat minder partijen inschreven voor projecten.

Als gevolg van de ontwikkelingen op de bouwmarkt zijn de budgetten voor lopende projecten opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast op de huidige marktsituatie. Daarbij is voor alle projecten een passende oplossing gevonden. De binnen de vereniging gehanteerde normbedragen worden op de marktsituatie aangepast. In voorkomende gevallen heeft deze noodzakelijke herijking geleid tot een vertraging in het bouwproces.

Maatschappelijke discussies in de bouw als CO2-reductie en PFAS-normen hebben tot op heden geen negatieve gevolgen voor de lopende projecten opgeleverd.

Bouwprojecten

In 2019 is bij een aantal projecten gestart met de daadwerkelijke realisatie. Zo ging de eerste paal de grond in bij onder andere het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond (als onderdeel van de sport- en beleefcampus De Braak), het Varendonck College in Asten en het Cambreur College in Dongen.

Ontwerpende partijen werden geselecteerd voor huisvestingsprojecten in Den Bosch (Bossche Vakschool, Van Maerlant en Rodenborch-College), Roosendaal (Norbertus Gertrudis Lyceum) en Helmond (Praktijkschool Helmond).

Naast de genoemde projecten zijn verdere stappen gezet voor onderwijshuisvesting in Deurne (nieuwbouw Alfrinkcollege en Sprongcollege), Eindhoven (Van Maerlantlyceum, Sint-Joriscollege, Helder havo/vwo en ‘t Antoon Schellenscollege) en Sint-Michielsgestel (Gymnasium Beekvliet).

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de lopende bouwprojecten met bijbehorende investeringssom. Voor de financiering is daarbij een onderscheid gemaakt tussen gemeenten met en gemeenten zonder een overeenkomst tot doordecentralisatie en de herkomst van de budgetten. Voor de projecten binnen het kader van doordecentralisatie dient opgemerkt te worden dat vanuit de betreffende scholen een structurele bijdrage in de vorm van een jaarlijks bedrag per leerling wordt geleverd.

School

Project

Gemeente

Raming

Taakstellend budget

 

Doorde- centralisatie

Vermogens- beslag scholen

IVO Deurne

Vervangende nieuwbouw

Deurne

17.200

  

17.200

 

Jeroen Bosch College/ Rodenborch-College

Nieuwbouw

's Hertogenbosch

 

40.900

 

40.900

 

Bosche
Vakschool

Vervangende nieuwbouw

's Hertogenbosch

 

20.500

 

20.500

 

Van Maerlant

Vervangende nieuwbouw

's Hertogenbosch

 

14.900

 

14.900

 

Varendonck-
College

Vervangende nieuwbouw Asten

Asten

 

7.200

 

5.800

1.400

Gymnasium
Beekvliet

Uitbreiding en grootschalige
renovatie

Sint-
Michielsgestel

 

8.000

 

8.000

 

OMO SG
Tongerlo

Renovatie Vincentiusmavo

Roosendaal

 

7.000

 

7.000

 

OMO SG
Tongerlo

Unilocatie Norbertuslyceum en
Gertrudiscollege

Roosendaal

 

20.800

 

20.800

 

Maurick College

Terreininrichting/nieuwbouw
poortgebouw

Vught

 

3.971

 

3.971

 

OMO SG
Helmond

Uitbreiding Vakcollege Helmond

Helmond

 

2.900

 

2.900

 

OMO SG
Helmond

Nieuwbouw in het
stadion/praktijkschool

Helmond

 

5.500

 

5.500

 

OMO SG
Helmond

Nieuwbouw in het stadion/sporthal

Helmond

 

7.100

 

7.100

 

OMO SG
Helmond

Huisvesting Knippenbergcollege

Helmond

 

21.000

 

21.000

 
   

17.200

159.771

 

175.571

1.400

Tabel 10: Projecten waar sprake is van doordecentralisatie (bedragen x € 1.000)

School

Project

Gemeente

Raming

Taakstellend budget

 

Gemeente / provincie

Vermogens- beslag
scholen

Van Maerlant-
lyceum

Renovatie

Eindhoven

 

21.300

 

20.200

1.100

SG Kwadrant

Aanpassing huisvesting

Dongen

 

16.294

 

13.794

2.500

Varendonck
College

IHP Someren

Someren

7.200

  

7.200

 

SG Het Plein

Nieuwbouw Helder

Eindhoven

2.600

  

2.400

200

SG Het Plein

Sportvoorziening

Eindhoven

2.500

  

2.500

 

SG Het Plein

Vervangende nieuwbouw
Antoon Schellens

Eindhoven

500

  

500

 

SG Het Plein

Vervangende nieuwbouw
Sint-Joriscollege

Eindhoven

28.500

  

27.200

1.300

De Nieuwste
School

Nieuwbouw

Tilburg

10.000

  

7.700

2.300

Diverse scholen

Plaatsing zonnecellen

 

5.075

  

5.075

 
   

56.375

37.594

 

86.569

7.400

Tabel 11: Projecten waar geen sprake is van doorcentralisatie (bedragen x € 1.000)