Script!

‘Leren van en met elkaar’ is een hoeksteen van de onderwijskundige visie in Koers 2023. Delen van kennis is daarbij onmisbaar. Dat geldt zeker voor kennisdeling rond praktijkonderzoek. Deze vorm van onderzoek houdt in dat docenten op methodologisch verantwoorde wijze nagaan of hun lespraktijk het leren van leerlingen verbetert. Voor de kwaliteit van dit praktijkonderzoek is het belangrijk dat het onderzoek toegankelijk is voor collega’s en onderzoekers. Het moet mogelijk zijn een collegiale dialoog te voeren op basis van het onderzoek. Het webbased platform script-onderzoek.nl maakt die kennisdeling en dialoog rondom praktijkonderzoek mogelijk. Script! biedt ruimte aan docenten van de scholen en onderzoekers van de lerarenopleidingen om te publiceren.

Er zijn zes publicatierubrieken

De redactie bestond in het verslagjaar uit Rian Aarts (Tilburg University), Marieke Thurlings (Technische Universiteit Eindhoven) en vanuit de vereniging uit Jos Hulsker, Karin Derksen, Astrid Smidt-Pellis en Yolanda Boerenkamp.

In het afgelopen jaar zijn twee nieuwsbrieven over Script! uitgebracht. De eerste (in maart) is ruim 2.400 keer geopend. De tweede volgde in december en is 2.900 keer geopend. De website van Script! blijft goed bezocht. Een globale vergelijking maakt duidelijk dat er een zekere stabilisering in bezoekersaantallen te constateren valt.

Jaar

Sessies

Gebruikers

Pagina
weergaves

2016

5.573

4.329

12.815

2017

6.353

5.002

13.777

2018

7.960

6.531

14.366

2019

8.231

6.682

14.053

Tabel 2: Bezoeken website Script! Bron: google-analytics