Vernieuwde vmbo-structuur

De meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen onderwijs in het vmbo. In het schooljaar 2016-2017 zijn de vmbo-scholen van de vereniging gestart met de invoering van het vernieuwd vmbo met tien beroepsgerichte examenprogramma’s.

Lees meer ›Vernieuwde vmbo-structuur

Onderwijstijd

De scholen van de vereniging blijven zich inzetten voor verbetering van onderwijs en het bieden van maatwerk passend bij de eigen visie en ambities. Hieronder valt een goede invulling van de onderwijstijd.

Lees meer ›Onderwijstijd

Onderwijs in kerncijfers – slaagpercentages

Het (gewogen) gemiddelde slaagpercentage van alle scholen binnen de vereniging ligt in schooljaar 2018/2019 bij alle afdelingen (vmbo-b, vmbo-k, vmbo-g/t, havo en vwo) boven het landelijke gemiddelde.

Lees meer ›Onderwijs in kerncijfers – slaagpercentages

Resultaten praktijkscholen

Het praktijkonderwijs (pro) heeft als pedagogische missie en als wettelijke opdracht leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de maatschappij en aan het arbeidsproces.

Lees meer ›Resultaten praktijkscholen

Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Jongeren die zonder diploma van school gaan, hebben minder kansen om zelf in hun onderhoud te voorzien. Daarom heeft de Rijksoverheid als doelstelling dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen.

Lees meer ›Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Vavo-leerlingen

Op 1 oktober 2019 bedroeg het aantal vavo-leerlingen 290, waarvan 211 reguliere vavo-leerlingen en 79 teruggekeerde gezakte vavo-leerlingen.

Lees meer ›Vavo-leerlingen

ICT in het onderwijs

ICT wordt op de verschillende scholen op diverse manieren ingezet in het onderwijs. Jaarlijks wordt een inventarisatie gedaan om zicht te hebben op de vraag hoe ver de verschillende scholen hiermee zijn.

Lees meer ›ICT in het onderwijs

Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid

Op basis van de verwachtingen van de scholen is ingezet op het stimuleren van gebruik van digitale leermiddelen. Ook de markt speelt in op deze ontwikkeling. Er is keuze uit een steeds groter palet van leermiddelen.

Lees meer ›Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid