Strategisch HRM-beleid

In het visiedocument Koers 2023 is als uitgangpunt voor HR-beleid genomen: ‘Ieder talent verdient het om tot bloei te komen’.

Lees meer ›Strategisch HRM-beleid

Strategische personeelsplanning

In 2019 is een trendmodel ontwikkeld ten behoeve van strategische personeelsplanning. Dit model is maatwerk voor de vereniging. Het geeft inzicht in de personele ontwikkelingen van onderwijzend personeel over 5 en over 10 jaar.

Lees meer ›Strategische personeelsplanning

Regionale arbeidsmarkten

Sinds enige jaren werken scholen binnen regionale arbeidsmarktregio’s intensief samen bij het opstellen van de formatie en het vormgeven van een regionale arbeidsmarkt.

Lees meer ›Regionale arbeidsmarkten

Flexibele arbeid

OMO-scholen hebben de behoefte om snel, betrouwbaar en betaalbaar tijdelijke vacatures voor bevoegd en passend onderwijzend personeel in te kunnen vullen. Dit geldt vooral bij uitval van personeel.

Lees meer ›Flexibele arbeid

Academische Opleidingsscholen

Een Academische Opleidingsschool (AOS) is een door het ministerie van OCW erkend samenwerkingsverband van scholen en opleidingen. Lerarenopleidingen en scholen leiden samen aankomende leraren op.

Lees meer ›Academische Opleidingsscholen

ProMotion – ruimte voor loopbaanontwikkeling

Medewerkers en leidinggevenden kunnen bij ProMotion, het interne loopbaancentrum van de vereniging, terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Lees meer ›ProMotion – ruimte voor loopbaanontwikkeling

Scholingstrajecten

In 2019 hebben zowel de managementconsulenten personeel als ProMotion diverse scholingstrajecten, voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en workshops verzorgd op de scholen, voor leidinggevenden en medewerkers.

Lees meer ›Scholingstrajecten

Re-integratie

Re-integratiebeleid omvat alle activiteiten van werkgever, medewerker en derden gericht op het voorkomen van (dreigende) werkloosheid of langdurig ziekteverzuim en behoud of terugkeer van de medewerker in het arbeidsproces.

Lees meer ›Re-integratie

CAO OMO

In 2019 is er geen overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO OMO als opvolger van de CAO OMO 2018. De CAO OMO 2018 is stilzwijgend verlengd en blijft daarmee van toepassing.

Lees meer ›CAO OMO

Actualisering gesprekscyclus

De traditionele systematiek van functionerings- en beoordelingsgesprekken staat zowel in de wetenschap als praktijk ter discussie. Naar aanleiding hiervan is de gesprekscyclus van de vereniging in 2018 geëvalueerd.

Lees meer ›Actualisering gesprekscyclus