Gebeurtenissen na balansdatum

In februari 2020 heeft onze organisatie te maken gekregen met de uitbraak van COVID-19. De uiteindelijke impact is nog moeilijk in te schatten. Vooralsnog heeft dit voornamelijk impact op het kunnen geven van lessen. De scholen zijn gesloten en er vindt onderwijs op afstand plaats. Daarnaast zijn de centrale examens landelijk afgeschaft en kan meer tijd worden genomen voor de schoolexamens. De verwachting is dat het verder geen impact zal hebben op toekomstige opbrengsten en kosten. De secundaire processen lopen grotendeels door en er wordt niet verwacht dat de continuïteit daarvan in gevaar komt.