Bijlage 1. Organisatie Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kent drie organen: de ledenraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur. In onderstaand schema zijn de onderlinge samenhangen weergegeven.

Schoolleiders

Alle schoolleiders van de vereniging zijn in algemene dienst. Op 1 januari 2020 waren zij verbonden aan de volgende scholen:

·

2College

de heer Leon Spaan

·

Baanderherencollege

de heer Joris Hermans

·

Bossche Vakschool

mevrouw Fleur Cerini

·

De Nieuwste School

mevrouw Marieke van den Hurk

·

Eckartcollege

mevrouw Claire Arts

·

Elzendaalcollege

de heer Jacques Marsmans

·

Fioretti College

mevrouw Anita O’Connor

·

Gymnasium Beekvliet

mevrouw Carla Faassen

·

Instelling VO Deurne

mevrouw Elke Oegema

·

Jacob-Roelandslyceum

de heer Joris Hermans

·

Jeroen Bosch College

mevrouw Marjo van IJzendoorn

·

Kwadrant Scholengroep

mevrouw Jenneke Peek (ad interim)

·

Maaslandcollege

de heer Ivo Vis

·

Maurick College

de heer Huub van der Linden

·

Merletcollege

mevrouw Veronique Rose (ad interim)

·

Metameer

mevrouw Berita Cornelissen

·

Mill Hill College

de heer Wim Smits (wnd.rector)

·

Munnikenheide College

mevrouw Barbara Baelemans

·

OMO Scholengroep Bergen op Zoom

de heer Titus Frankemölle

·

OMO Scholengroep De Langstraat

de heer Jan van Pelt

·

OMO Scholengroep Helmond

de heer Paul Metzemaekers

·

OMO scholengroep Tongerlo

mevrouw Marijke Broodbakker

·

Rodenborch-College

mevrouw Marjo van IJzendoorn

·

Roncalli Scholengemeenschap

de heer Ludo Heesters

·

Rythovius College

mevrouw Marleen van den Hurk

·

Scholengroep Het Plein

mevrouw Corinne Sebregts

·

Scholengemeenschap Were Di

de heer Edward de Gier

·

Sint-Janslyceum

de heer Jean Wiertz

·

Sint-Odulphuslyceum

de heer Frans Claassens

·

Sondervick College

mevrouw Monique van Roosmalen

·

Theresialyceum

de heer Tomas Oudejans

·

Van Maerlant

mevrouw Fleur Cerini

·

Van Maerlantlyceum

mevrouw Emmeken van der Heijden

·

Varendonck College

mevrouw Irma van Nieuwenhuijsen

·

Zwijsen College Veghel

mevrouw Anita O’Connor

Ledenraad

Voor de samenstelling van de ledenraad, alsmede het verslag van de activiteiten in 2019 wordt verwezen naar het 'Verslag ledenraad'.

Raad van toezicht

Voor de samenstelling van de raad van toezicht, alsmede het verslag van de activiteiten in 2019 wordt verwezen naar het 'Verslag raad van toezicht'.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Voor de samenstelling van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, alsmede het verslag van de activiteiten in 2018 wordt verwezen naar het ‘Verslag gemeenschappelijke medezeggenschapsraad'.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is het bevoegd gezag van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en bestaat uit twee statutaire leden. Daarnaast is een ambtelijk secretaris aangesteld. De voorzitter van de raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging en legt verantwoording af aan de raad van toezicht voor het door de raad van bestuur gevoerde beleid.

De raad van bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • de heer Eugène Bernard, voorzitter tot 1 oktober 2019

 • de heer Jos Kusters, voorzitter vanaf 1 januari 2020

 • mevrouw Yvonne Kops, lid

Ambtelijk secretaris van de raad van bestuur tot 1 januari 2020 was de heer Hans van Dijk.
Vanaf 1 januari 2020 is Rob van Eijck ambtelijk secretaris van de raad van bestuur. Hij is tevens algemeen directeur van het OMO-bureau.

Bureau Ons Middelbaar Onderwijs

Het OMO-bureau is de interne serviceorganisatie van de vereniging. Het OMO-bureau ondersteunt de raad van bestuur en de scholen. Algemeen directeur in 2019 is de heer Hans van Dijk, concerncontroller is de heer Patrick van Rossum. Voor een beschrijving van de ontwikkelingen en activiteiten van het OMO-bureau in 2019 wordt verwezen naar het 'Verslag Bureau Ons Middelbaar Onderwijs'.

Klachtencommissie

De vereniging heeft een klachtencommissie ingesteld voor de klachtenregeling en de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. De commissie integriteitsvraagstukken (op basis van de klokkenluidersregeling) vormt een personele unie met de klachtencommissie. De samenstelling van de klachtencommissie is gerelateerd aan de aard van haar werkzaamheden: zij bestaat uit twee voormalige schoolleiders, twee artsen/psychologen en vier juristen, onder wie de voorzitter en de vicevoorzitter.

De samenstelling van de klachtencommissie was in 2019 als volgt:

 • de heer drs. H.M. Claessen

 • de heer mr. F.J.G.M. de Hommel (vice-voorzitter)

 • mevrouw mr. E. Huijs

 • mevrouw dr. M.E.T. van den Muijsenbergh

 • de heer P. van der Poel

 • mevrouw drs. Y. Siebelink

 • de heer mr. S. Sonke

 • de heer prof. mr. P.J.J. Zoontjens (voorzitter)

Vertrouwenspersonen integriteit zijn de heer prof. dr. H.P.J. Witte en mevrouw E. Lemkes-Straver.