Strategische personeelsplanning

In 2019 is een trendmodel ontwikkeld ten behoeve van strategische personeelsplanning. Dit model is maatwerk voor de vereniging. Het geeft inzicht in de personele ontwikkelingen van onderwijzend personeel over 5 en over 10 jaar. Resultaten uit het model zijn te bekijken op verenigings-, regio- en schoolniveau. Inzichten op verenigingsniveau ondersteunen het gesprek met opleidingsinstituten over strategisch opleiden. Op regioniveau geeft het model inzichten voor het gesprek in de regionale arbeidsmarkten over mobiliteit. Begin 2020 wordt de eerste versie van dit model gedeeld met de scholen. De stuurgroep SPP richt zich naast verbetering van het model tevens op uitbreiding ervan. Het komende jaar wordt verder bekeken hoe de resultaten op de verschillende niveaus verder benut kunnen worden.