Resultaatbestemming

Het resultaat 2019 van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is € 7,0 miljoen positief.

Bestemming resultaat

 

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

 

Toevoeging aan de algemene reserve

7.485

Onttrekking aan de bestemmingsfondsen

-452

Toevoeging aan de bestemmingsfondsen

0

 

7.033

(bedragen x € 1.000)