Medewerkersonderzoek

Op 4 november 2019 is een medewerkersonderzoek uitgezet onder alle medewerkers van de vereniging. Het onderzoek is uitgevoerd door Effectory. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de werkbeleving van medewerkers. Het betreft een momentopname die een indruk geeft van wat er op dat moment speelt onder medewerkers. De resultaten zijn in de vorm van een dashboard, rapportage en poster beschikbaar. Medewerkers hebben via een persoonlijk dashboard/app inzicht in de eigen resultaten en die van de school en het team.

De resultaten lenen zich vooral op school- en teamniveau voor duiding/interpretatie en opvolging. De scholen gaan in de komende tijd aan de slag met het bespreken van de resultaten met de medewerkers. De verenigingsbrede resultaten worden vooral benut voor beleidsvoorbereiding en –evaluatie. Het onderzoek laat zien dat medewerkers trots zijn op het werk dat ze doen en op de school waar ze werken. Medewerkers voelen zich gewaardeerd. De algemene tevredenheid en de resultaten op het thema vitaliteit liggen boven de benchmark in het voortgezet onderwijs. Als belangrijke verbeterpunten worden genoemd ‘Communicatie’ en ‘Werkdruk’.