De Burgerschapsestafette

Bij de start van schooljaar 2017/2018 kwam via een van de OMO-scholen een kansrijk voorstel voor waardengedreven onderwijs onder de aandacht van de werkgroep identiteit: een zogenoemde Burgerschapsestafette. Koers 2023 benadrukt dat leerlingen worden uitgedaagd om verbanden te leggen over de vakken heen. De dialoog als werkvorm speelt bij de Burgerschapsestafette een centrale rol. Leerlingen en docenten gaan een gelijkwaardig gesprek aan en leren om zich in te leven in anderen, de ander te accepteren, eigen meningen en opvattingen te onderzoeken en deze ter discussie te stellen. De dialoog wordt gevoerd aan de hand van onderwerpen, vraagstukken en vraagstellingen die morele dilemma’s bevatten. Het materiaal dat wordt ontwikkeld kan worden gezien als inspiratiemateriaal. Hoe het in de les wordt toegepast, staat vrij. De overtuiging hierbij is dat de invalshoeken binnen de bestaande lesprogramma’s genoeg ruimte bieden om de nieuwsgierigheid en het inlevingsvermogen van leerlingen te activeren. Het inspiratie-materiaal zal voldoen aan de eisen die de inspectie stelt aan goed burgerschapsonderwijs.

In 2018 is een projectgroep Burgerschapsestafette gevormd, bestaande uit vijf docenten van vier verschillende scholen. De scholen waarop de leden van de projectgroep werkzaam zijn, fungeren als pilotschool. De Burgerschapsestafette is bedoeld voor alle afdelingen. Er wordt inspiratiemateriaal ontwikkeld voor leerlingen van praktijkonderwijs tot gymnasium. De leden van de projectgroep rollen in deze fase op hun school de Burgerschapsestafette alvast uit. Dit doen ze enerzijds door collega’s te enthousiasmeren de estafette in hun lessen te gebruiken en anderzijds door het ontwikkelen van inspiratiemateriaal in de vorm van morele dilemma’s. De morele dilemma’s worden samen met voorbeelden van werkvormen en achterliggende literatuur beschikbaar gesteld in een database. Deze database is nog in ontwikkeling en zal in de tweede helft van 2020 voor alle medewerkers van de vereniging en op een later moment voor externe geïnteresseerden te raadplegen zijn.

Het project wordt financieel ondersteund door een externe subsidieverstrekker voor 50% van de investeringen. Aan deze subsidieverstrekker wordt periodiek verantwoording afgelegd.