Ontwikkelingen 2019

Het diversiteitsbeleid richt zich op diversiteit in de volle breedte. Dit komt ook tot uiting in de verschillende manieren waarop kennis en vaardigheden op dit thema gedeeld worden.

Activiteiten in 2019

In januari: een verenigingsbrede bijeenkomst met de titel 'Kijken & zien'. Na een inleiding door keynote Lidewey van der Sluis zijn deelnemers actief aan de slag gegaan met stellingen over diversiteit en inclusie.

  • Het netwerk Diversiteit en inclusie heeft een tweetal regiobijeenkomsten voorbereid. Deze regiobijeenkomsten worden geleid door Studio Spaak en richten zich op een interactieve manier op bewustwording op het eigen gedrag en het gedrag van de ander.

  • Als ondertekenaar van het charter ‘Talent naar de Top’ hebben vier koppels deelgenomen aan het cross-mentoring programma. Via dit intersectorale programma worden leiders uit de top gekoppeld aan vrouwen uit de subtop.

  • Besloten is vanaf 2020 niet meer aan te sluiten bij Talent naar de Top.

  • De vereniging heeft op het gebied van genderdiversiteit belangrijke stappen gezet en richt zich verder op een brede ontwikkeling op het gebied van diversiteit en inclusie.

  • In het inkoopprotocol is bepaald dat bij aanvang van elk inkooptraject onderzocht dient te worden of er invulling gegeven kan worden aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hieronder wordt onder andere arbeidsmarktparticipatie verstaan. Ook bij de aanbesteding schoonmaak is hier invulling aangegeven.

  • Op scholen wordt aandacht besteed aan ‘diversiteit en inclusie’. Zo zijn er bijvoorbeeld scholen die aandacht vragen voor LHBTI en bewust kansen bieden aan arbeidsgehandicapten.

  • Via schoolplannen, interne nieuwsbrieven, website en jaarverslag wordt in- en extern het belang van diversiteit en inclusie onder de aandacht van de medewerkers gebracht.