Baanderherencollege

www.bhc.nl
directeur: Joris Hermans (Leon Spaan tot september 2019)
opleidingen: vmbo, praktijkonderwijs
locatie:

  • Boxtel

"Je telt mee op het BHC."

Het Baanderherencollege biedt een dusdanige leer- en leefomgeving dat de leerling zich er thuis voelt, zich erkend en herkend weet. Eerlijkheid, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en oprechte belangstelling bepalen daarnaast het leefklimaat op school. In het kader van Koers 2023, goed onderwijs, goed mens, goed leven, richt het Baanderherencollege zich niet alleen op specifieke onderwijsdoelstellingen, maar ook op doelen op het gebied van de sportieve, culturele, sociaal-emotionele en identiteitsvorming, waarbij de leerling tevens respect voor de leefomgeving wordt bijgebracht.

Organisatie in ontwikkeling

  • Al jaren een positieve ontwikkeling in leerlingaantallen. Extra aandacht voor facilitering en logistiek is nodig om het onderwijs op een kwalitatief hoog peil te houden.

  • Baanderherencollege profileert zich als een vmbo-specialist met goed onderwijs met daarnaast aandacht voor de goede ondersteuning van leerlingen

  • Veel instroom van nieuwe medewerkers, die extra aandacht vragen om zich aan te passen aan de cultuur van het Baanderherencollege.

Terugblik

Ontwikkelingen praktijkonderwijs
Het pro kende een stevige groei in leerlingaantallen. Ondanks de krappe arbeidsmarkt in pabo-bevoegden slaagt de school er in om voldoende bevoegd en bekwaam personeel in huis te halen. Het team is volop bezig met de inhoudelijke en organisatorische kant van de eerste diploma’s voor het praktijkonderwijs die dit schooljaar gaan worden uitgegeven.

Projectonderwijs
Binnen het Baanderherencollege werken alle scholen en alle leerwegen met elkaar samen. Dit komt het best tot uiting binnen onze beroepsgerichte programma’s. Alle leeromgevingen kennen daar een open structuur. In deze open structuur is het noodzakelijk om aan teamteaching te doen waarbij de individuele vakgroepleden zelf hun onderlinge rollen en specialisaties kunnen verdelen en benutten. Pro-leerlingen staan naast vmbo-leerlingen, vmbo T/G leerlingen staan naast de B-leerling. Er zijn vrijwel geen ‘etiketten’ zodat collega’s en leerlingen op alle niveaus en programma’s met elkaar samenwerken. In speciale projecten gaat dat vakoverstijgend waarbij veel disciplines samen komen. Ook zusterschool, het Jacob- Roelandslyceum participeert hierin.

Techniek
Binnen het vmbo én het pro is veel aandacht voor techniek. De school investeerde in het verleden al fors en door de huidige technieksubsidies wordt dit beleid voortgezet. Er is nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, het primair onderwijs en de overheid. Het Baanderherencollege heeft het voortouw genomen in de ontwikkeling van het PTEB (Platform Techniek en Educatie Boxtel).