Bossche Vakschool

www.bosschevakschool.nl
directeur: Fleur Cerini
opleiding: vmbo b/k
locatie:

  • ‘s-Hertogenbosch

Wij zetten de deur open!

De Bossche Vakschool is dé school voor leerlingen die ervan houden om praktisch bezig te zijn en levensecht te leren. Leerlingen leren door te doen en in de praktijk. De school heeft daarom een groot aanbod praktijklessen. De leerlingen leren hier koken, bakken, lassen, bouwen, knippen en auto’s repareren. Daarom is het onderwijs voor veel doelgroepen interessant. De school zet dan ook de deuren open voor andere leerlingen en scholen die gebruik willen maken van dit uitdagende onderwijsaanbod.

De Bossche Vakschool heeft een aparte afdeling, de Internationale Schakel Klas (ISK). In een periode van anderhalf tot twee jaar doorlopen leerlingen tussen de 12 en 18 een opleiding die de doorstroom naar het regulier vo of mbo mogelijk maakt.

Organisatie in ontwikkeling

  • Bouwen aan de toekomst; van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp

  • Samenwerking met zorgpartners in de school

  • Integratie voor vso- en ISK-leerlingen mogelijk maken

  • Sterk techniek

Terugblik

Bouwen
In 2019 is het voorlopig ontwerp voor de nieuw te bouwen school gestart. Zeer intensief is het team bezig geweest om de belangrijkste punten uit het nieuwe onderwijsconcept te vertalen in het nieuwe gebouw. Werken in kleinschalige units, bewegen, samenwerken, leren door doen en de profilering van de praktijk zijn nu zichtbaar door een diversiteit aan verschillende ruimtes, veel ruimte voor praktijk en ruimtelijke en overzichtelijke units.

Veel bezoek op de school; vmbo doedagen en Lions ’s-Hertogenbosch
De school heeft ook een maatschappelijke taak om het vmbo op de kaart te zetten. De school wil alle leerlingen van ’s-Hertogenbosch kennis laten maken met het vmbo. En daarom is voor ruim 900 basisschool-leerlingen de deur open gezet tijdens de vmbo-doedagen. Op deze manier konden zij aan de slag op de praktijk-afdelingen en ervaren hoe leuk leren is door te doen.

Ook mocht de school dit jaar ruim 200 gasten welkom heten; een avond vanuit de Lions georganiseerd op en door de school. Ruim 100 leerlingen hielpen mee om hun trots op de school te tonen en hebben een werkelijk succes van de avond gemaakt.

Samenwerking met Dieze College, ISK en pro
De deuren open zetten, betekent ook dat andere doelgroepen gebruik kunnen maken van de praktijkafdelingen en de expertise van de docenten. Daarom is er een intensieve samenwerking met vso het Dieze College en de ISK. Flinke groepen leerlingen volgen hun praktijklessen op de Bossche Vakschool waardoor de samenwerking tussen docenten ook steeds intensiever wordt. Zo leren ze van en met elkaar.

Dit jaar is er een pilot gestart om vanaf augustus 2020 te kunnen beginnen met een pro-vmbo klas. De leerlingen die een pro-advies hebben, maar wellicht toch potentie hebben een vmbo-diploma te halen, krijgen een pro-vmbo onderwijsaanbod om die mogelijkheid te onderzoeken.

Techniekafdeling Bossche vakschool
‘Het techniekloket in bedrijf’ is een landelijk project voor het promoten van techniekonderwijs. Een aantal scholen in de regio werkt samen, omdat het aantal leerlingen in het techniekonderwijs afneemt. Het aantal leerlingen dat voor vmbo-b/k kiest, neemt eveneens af. Ter versterking van het vmbo is het behouden van kansrijke en belangrijke profielen van belang. Daarnaast moeten de vakmanschapsroutes vmbo-mbo behouden blijven, met keuze in verdieping, verbreding en versnelling. Tevens is gestart met een versneld traject voor excellente leerlingen. Hierbij wordt extra verdieping en verbreding aangeboden in vrijgekomen overlaptijd.