Van Maerlant

www.vanmaerlant.nl 
directeur: Fleur Cerini
opleiding: mavo, vmbo
locatie:

  • ’s-Hertogenbosch

‘Van Maerlant geeft ruimte aan talent door ondernemend onderwijs’. Kortom: de actiefste school!

Op Van Maerlant krijgen leerlingen alle kans om hun eigen ideeën, plannen, voorstellen ofwel hun ‘ondernemingen’ met hulp van school tot uitvoering te brengen.

Het uitgangspunt is dat door ervaren, proberen en ontdekken de leerling actief is. Actieve leerlingen leren beter. De school is van mening dat een actieve mindset bijdraagt aan een positieve schoolbeleving met als gevolg dat dit stimulerend en motiverend werkt.

Organisatie in ontwikkeling

  • Als school scherpen we samen de onderwijsvisie aan en geven we het onderwijs vorm dat voor nu en de toekomst past; alle medewerkers en leerlingen denken en ontwikkelen mee

  • Door de structurele dialogen over onderwijs en de bouw van een nieuwe school worden de gesprekken en het handelen concreter en zien we dat men leert van elkaar en het ‘goede’ gesprek voert. Met elkaar meekijken en elkaar bevragen, creëert begrip en lerenEND: area

Terugblik

Bouwen
In 2019 is het voorlopig ontwerp voor de nieuw te bouwen school gestart. Zeer intensief is het team bezig geweest om de belangrijkste punten uit het nieuwe onderwijsconcept te vertalen in het nieuwe gebouw. Diversiteit in ruimtes en mogelijkheden en flexibel gebruik van ruimtes zijn noodzakelijk om het onderwijs beter af te stemmen op het huidige leren van de leerlingen.

Begeleiding nieuwe docenten
We hebben dit jaar veel ingezet op een intensievere introductieperiode:

  • De school creëerde een cultuur waarin startende docenten zich gedragen voelen door het team.

  • De school heeft een buddy-systeem opgezet en zorgt dat er veel aandacht is voor de startperiode.

  • Er is ruimte om fouten te maken, tegelijkertijd zetten we met elkaar neer wat de schoolnorm is en wat de verwachtingen daarbij zijn.

  • Er is veel ruimte voor nieuwe docenten om inbreng te geven. Zo is een van de nieuwe docenten gekozen in de MR. Het team heeft hiermee gekozen voor een frisse blik op kwaliteit.

Pilot Lentoren (leerling mentoren)
Omdat de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs voor veel leerlingen een spannende gebeurtenis is bieden we de leerling aanvullende ondersteuning. Het doel van dit initiatief is dat de eerstejaars leerlingen zich nog sneller thuis voelen op school en in hun klas. Ze kunnen met vragen niet alleen bij hun mentor, maar ook bij hun lentor terecht waardoor ze het gevoel hebben een extra steuntje in de rug te hebben. De lentoren hebben natuurlijk hun eigen unieke knowhow, kennen de docenten op hun eigen manier en weten inmiddels hoe alles reilt en zeilt op school.