De Nieuwste School

www.denieuwsteschool.nl
rector: Marieke van den Hurk (Maria Michels tot april 2019)
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

  • Tilburg

Verwondering brengt je verder!

Kinderen leren in een leergemeenschap om zowel hun cognitieve, sociale en persoonlijke ontwikkeling vorm te geven. Door vanuit de verwondering op zoek te gaan naar relevante kennis, deze in te brengen én met elkaar te delen, ontwikkelt de leerling nieuwe kennis en vaardigheden. De leerling leert op die manier over zichzelf, over de ander en over de samenleving.
Dit geldt voor alle kinderen op alle niveaus. Kinderen leren veel van en met elkaar. Om die reden zitten alle mavo-, havo- en vwo-leerlingen zolang mogelijk bij elkaar in heterogene groepen.

We gaan bij deze visie uit van het fractalprincipe: wat voor de leerling geldt, geldt ook voor de medewerkers.

Organisatie in ontwikkeling

  • Inzetten op een samenhangend aanbod competentieontwikkeling

  • Uitwisseling en internationalisering

  • Samenwerking met diverse partijen buiten de school

  • Zoektocht naar geschikte locatie voor huisvesting

Terugblik

Simulise – leerlab ‘eigenaar van het leerproces’: de ontwikkeling van competenties
De DNS-competenties (onderzoek doen; presenteren, jezelf verantwoorden; reflecteren, op je werk en op jezelf; omgaan met anderen, vanuit respect en tolerantie; betrouwbaar zijn, je aan afspraken houden) zijn verder ontwikkeld en hieraan zijn opdrachten in de onderzoeksthema’s, de leergebieden en het mentoraat gekoppeld. Er is en wordt gewerkt aan één doorlopende competentieleerlijn plus een begeleidingslijn om leerlingen te leren hiermee om te gaan. Simulise biedt de mogelijkheid om de competentieontwikkeling te monitoren en biedt een geschikte portfoliofunctie. De verdere implementatie van Simulise voor wat betreft afstemming van de werk- en denkwijze en inhoudelijke invulling had en heeft de aandacht.

Internationalisering
De school werkt aan de opzet van een breed uitwisselings- en internationaliseringsprogramma. Er zijn uitwisselingen met andere scholen in Spanje, Duitsland, Turkije en Luxemburg. De doelstelling is dat alle leerlingen in de gelegenheid gesteld worden om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma waarin ze in een gastgezin verblijven en met leeftijdsgenoten uit dat land optrekken.
Tevens neemt de school deel aan Europese projecten (Erasmus) als het Sprookjesproject en Futureskills. De school streeft ernaar het aantal uitwisselingspartners uit te breiden.

De buitenwereld naar binnen
De school wil leerlingen kennis laten maken met hun omgeving. Tijdens Challenge-uren in mavo 4 bijvoorbeeld, werken leerlingen samen met externe partijen. In projecten op maat doen leerlingen ervaringen op die ze in het schoolse curriculum niet tegenkomen. Leerlingen maken bijvoorbeeld meubels met ambachtslieden, krijgen gastlessen van studenten van de mbo mode opleiding over het upcyclen van kleding of ze helpen de stichting Philadelphia met het (her)inrichten van het gebouw.