Eckartcollege – Nuenens College

www.nuenenscollege.nl
rector: Claire Arts 
opleidingen: mavo, vmbo
locaties:

  • Eckartcollege, Eindhoven

  • Nuenens College, Nuenen

Zowel op het Eckartcollege als op het Nuenens College is persoonlijke aandacht belangrijk. Groeien in een omgeving die stimuleert en inspireert. Leerlingen zijn op hun best als ze zelf het roer in handen hebben. Ze leren om actief en zelfstandig te leren en verantwoordelijkheid te nemen. De scholen geven de zorg en aandacht, zodat het zelfvertrouwen kan groeien. Want trots en zelfverzekerd zoek je zelf je pad en blijf je ontwikkelen. Zo kun je groeien als mens.

Organisatie in ontwikkeling

  • Samenwerking tussen beide scholen versterkt

  • Digitaliseringsproces

Terugblik

Eckartcollege

Leerling bemiddeling
Dit schooljaar is gestart met leerling bemiddeling in de brugklas. De leerling bemiddelaars hebben hiervoor een cursus gevolgd. Het doel is om te bemiddelen in conflictsituaties tussen leerlingen uit de brugklas. Zodra het conflict gesignaleerd is, worden de bemiddelaars voorgesteld aan de betreffende leerlingen en wordt het proces verder in gang gezet op basis van een stappenplan. Na een bepaalde periode wordt een voortgangsgesprek ingepland om de stand van zaken te bespreken. De ervaringen tot op heden zijn positief.
Volgend jaar start ook het Nuenens College met leerling bemiddeling.

Nuenens College

Stagebureau voor leerjaar 1-4
In het kader van betekenisvol onderwijs, ondernemerschap en autonomie is een stagebureau ingericht. Via een begeleid en intensief reflectieproces krijgt de leerling een beeld van de eigen vaardigheden, ambities en affiniteiten. Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk portfolio. Het doel is om een succesvolle doorstroom naar het vervolgonderwijs te bewerkstelligen. In leerjaar 1 volgen de leerlingen een ‘bliksemstage’ en in leerjaar 2 een maatschappelijke stage. In leerjaar 3 volgen zij een beroepsoriënterende en in leerjaar 4 een beroepsgerichte stage. Leerlingen kunnen bij het zoeken van een stageplaats gebruik maken van een stagebank. De samenwerking met de bedrijven in de omgeving is heel goed.

LO2 en kunstpodium
Leerlingen worden uitgedaagd en ondersteund om hun eigen talenten te ontdekken. Vanaf de brugklas wordt een plusprogramma aangeboden met onder andere de vakken Kunstpodium en Sportklas. Beide vakken worden aangeboden buiten het curriculum; leerlingen kunnen zich er derhalve op vrijwillige basis voor inschrijven. In het vak Kunstpodium worden leerlingen uitgedaagd om hun creatief (denk-)vermogen verder te ontwikkelen. Op dit moment betreft het nog een pilot voor leerjaar 1. Het doel is om het verder uit te breiden voor de andere leerjaren en er een examenvak van te maken.
Sinds een aantal jaar wordt LO2 ook aangeboden als examenvak voor vmbo-t en vmbo-k, in samenwerking met het Summa College. Deze leerlingen kunnen daarna drempelloos doorstromen.