Elzendaalcollege – Boxmeer

www.elzendaalcollege.nl
rector: Jacques Marsmans
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Boxmeer

  • Gennep

Het Elzendaalcollege biedt elke leerling een optimale kans om het diploma te behalen dat het beste bij zijn of haar capaciteiten past. De school heeft twee vestigingen, een in Boxmeer en een in Gennep. In Boxmeer biedt het Elzendaalcollege leerlingen vmbo theoretisch/gemengde leerweg, havo, atheneum en gymnasium aan. In Gennep bieden we de onderwijsvormen vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, theoretisch/gemengde leerweg en havo/vwo juniorcollege (leerjaar 1 t/m 3) aan.

Op beide locaties wordt, met een scherpe blik op de toekomst, het maximale uit een leerling gehaald. Dit doen we in een veilige, vertrouwde en tegelijkertijd innoverende leeromgeving waarbij onze leerlingen alle aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Organisatie in ontwikkeling

  • Het vinden van de balans tussen leerlingaantallen en formatie door middel van natuurlijk verloop.

  • Renovatie/nieuwbouw van de school is afgerond.

  • Grote tevredenheid onder medewerkers (MTO)

  • Komende mutaties in de leiding van de school.

  • Herschikking van aanbod in de regio (Land van Cuijk)

Terugblik

Met kennis van leerlingen de klas in
Het Elzendaalcollege maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor Nijmegen en omstreken. Het uitgangspunt van het beleid van het samenwerkingsverband ten aanzien van passend onderwijs is, dat de docenten van de aangesloten scholen de basisaanpak in de klas moeten vergroten. Dat betekent dat docenten vaardiger moeten worden om bredere ondersteuning te bieden binnen hun vakles.

Dit uitgangspunt sluit direct aan bij het onderwijskundig beleid van de school. We streven naar een preventieve groepsgerichte benadering van klassen en groepen. Op basis van een clustering van onderwijsbehoeften, die te maken hebben met de onderwijssoort, met de kenmerken van een bepaalde klas en soms ook met individuele behoeften, wordt een gerichte aanpak bepaald voor een klas of groep.

De docenten, die de basisaanpak moeten vergroten door preventief groepsgericht te werken, worden daarbij ondersteund door interne specialisten: de ondersteuningscoördinatoren, de orthopedagogen, de leerlingbegeleiders en docenten met speciale taken als remedial teaching. Daarnaast zijn er binnen de school bepaalde voorzieningen, zoals de time out binnen onze vestiging in Gennep.

Gerichte feedback
Het Elzendaalcollege wil leerlingen begeleiden bij hun ontwikkeling, door hen in de lessen en bij de contacten daarbuiten gerichte feedback te geven op doel en proces. Voor het tweede jaar op rij worden groepen docenten geschoold om hun coachende vaardigheden te verbeteren. Bovendien wordt er schoolbreed gesproken over een nieuw toetsbeleid, dat past bij het genoemde uitgangspunt van het onderwijskundig beleid.

Goede sfeer
Personeelsleden streven naar een hoog rendement van hun onderwijs. Maar zij doen evenzeer hun best om een goede sfeer te creëren in hun les en tijdens de contacten buiten de lessen, zodat de schooltijd voor de leerlingen een plezierige tijd is.