IVO Deurne – Peellandcollege

www.ivo-deurne.nl
rector: Elke Oegema
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo, pro
locaties:

  • Peellandcollege, Deurne

  • Alfrinkcollege, Deurne

  • Hub van Doornecollege, Deurne

  • Sprongcollege, Deurne

“Op onze school kun je echt jezelf zijn én wordt daar ook aandacht aan besteed. Kijk maar naar Paarse Vrijdag”

IVO Deurne bestaat uit vier deelscholen: Sprongcollege, Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege en Peellandcollege. Dit zorgt ervoor dat onderwijs geboden wordt op diverse niveaus.
Elke deelschool heeft een eigen gebouw, een eigen identiteit en een eigen onderwijsaanbod. De deelscholen bestaan uit meerdere kerngroepen. Iedere kerngroep heeft een beperkt aantal leerlingen en docenten. Hierdoor wordt de kleinschaligheid van het onderwijs behouden en creëert de school een veilige leeromgeving waarin leerlingen optimaal kunnen groeien.

Organisatie in Ontwikkeling

  • De onderwijsvernieuwing is in gang gezet

  • De kathedralen worden gebouwd

  • Het innovatiefonds is ingericht

  • IVO Deurne heeft een nieuwe huisstijl, een nieuw logo en een vernieuwde website

  • Er is een akkoord gegeven op de nieuwbouw

Terugblik

Algemeen

IVO Deurne is volop in beweging. De school heeft het predicaat gezonde school en biedt buitenschoolse programma’s op het gebied van sport en cultuur aan. De teams van de vier deelscholen zijn druk bezig met onderwijsontwikkeling en het versterken van de ondersteuningsstructuur. De school heeft sinds de zomer van 2019 een nieuw logo en nieuwe website. De praktijkschool heet sindsdien Sprongcollege. Op het vlak van ICT en huisvesting vinden veel verbeteringen plaats.

Peellandcollege

Extra aandacht voor de kernvakken
In de onderbouw van het Peellandcollege wordt extra aandacht besteed aan de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Leerlingen kiezen samen met de mentor en hun ouders of ze voor één van de kernvakken extra ondersteuning nodig hebben. Zo niet, dan bestaat er de mogelijkheid om tijdens deze uren op school aan het reguliere schoolwerk te werken of te kiezen voor een zelfbedacht project.

Alfrinkcollege

Nieuw onderwijsconcept
Het Alfrinkcollege heeft sinds augustus 2019 een nieuw onderwijsconcept ingevoerd. Dit concept draagt bij aan het bieden van gelijke kansen aan alle leerlingen. De lat ligt hoog voor de leerlingen. In de lessen wordt gewerkt met effectieve directe instructie en het aanleren van leerstrategieën. Differentiatie vindt plaats in de begeleiding van leerlingen (niet in het leerdoel). Om het leerproces nauwgezet te volgen, wordt formatief getoetst. Het nieuwe concept wordt gedragen door het team.

Hub van Doornecollege

Pedagogische aanpak van het onderwijs
Op het Hub van Doornecollege is tijdens het schooljaar 2018-2019 een pedagogisch beleid en aanpak besproken. Aandachtspunten zijn onder andere het versterken van het pedagogisch klimaat en het maken van een sterke verbinding tussen de onderbouw, bovenbouw en alle kerngroepen. Hiermee wordt een doorlopende ontwikkel- en leerlijn voor leerlingen gestimuleerd.

Sprongcollege

Tijd voor Talent
In het programma ‘Tijd voor Talent’ kiezen leerlingen enkele malen per jaar een workshop uit de gebieden: theater, kunst, museum, muziek, film, cultuur, sport of science. De leerlingen werken dan een aantal weken achter elkaar aan een programma in hun gekozen richting. Dit werkt zeer motiverend en verruimt hun blik.