Gymnasium Beekvliet

www.gymnasiumbeekvliet.nl
rector: Carla Faassen
opleiding: vwo
locatie:

  • Sint-Michielsgestel

Gymnasium Beekvliet is een school met een lange historie. Al sinds 1815 is de school in de regio aanwezig en staat voor hoogwaardig onderwijs met veel ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van persoonlijk talent. ‘Door een goede begeleiding en het brede aanbod brengen wij de leerling ver!’ is ons excellentieprofiel.

Gymnasium Beekvliet kenmerkt zich door sfeer, betrokkenheid, de internationalisering en de begeleiding. Leerlingen nemen deel aan vele verbredingsactiviteiten zoals olympiades in de vakken biologie, natuur-, schei- en wiskunde. Ook kunnen leerlingen een persoonlijk leertraject doorlopen in het honoursprogramma.

Organisatie in ontwikkeling

  • Beekvliet is een kansenschool waardoor de onderbouwsnelheid altijd aandacht behoeft

  • Nieuwe opzet leerlingenraad zorgt voor nog meer betrokkenheid en inspraak van leerlingen

  • Creatieve vakken zoals muziek, drama en beeldend worden zichtbaarder in de school

Terugblik

Predicaat Excellente School
De school heeft in 2012 voor het eerst het predicaat Excellente School ontvangen. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 is dat wederom toegekend en inmiddels ook voor de jaren 2020, 2021 en 2022. De jury: "Gymnasium Beekvliet is in deze tijd waar scholen zoekende zijn naar een geschikte invulling van passend onderwijs, een voorbeeld van onderwijs waarin leerlingen vanuit allerlei achtergronden en met én zonder beperkingen samen leren. Naast de focus op inclusiviteit gebruikt de school het brede aanbod om leerlingen te blijven interesseren voor het onderwijs, en hen te helpen in de zoektocht wat ze willen en kunnen binnen een veilige omgeving. In de woorden van de school doet ze dat vanuit de grondhouding: ‘elkaar kennen’. Elke geleding binnen de school is zich bewust van en herkent het excellentieprofiel. (...)”

Persoonlijke aandacht
De school straalt veiligheid uit. Docenten, leerlingen, schoolleiding en ouders spreken eenduidig over het belang van elkaar leren kennen. De jury stelt dat de persoonlijke aandacht het fundament lijkt te zijn van de veilige leeromgeving. “De school hanteert daarvoor verschillende methodieken, zoals: het huisbezoek, het mentoraat en het minimentoraat en het buddysysteem. Zo gaat de mentor met een vakdocent op huisbezoek, een diepte-investering zoals een van de docenten het noemt. Het huisbezoek legt het fundament voor een goede relatie tussen docent en ouders. Volgens ouders komt dat uiteindelijk het kind ten goede.”