ICT in de bedrijfsvoering en Informatiebeveiliging

Dit jaar is ingezet op het verder uitrollen van de 'Gezamenlijke ICT Omgeving' naar meer scholen. Medio 2022 is met een migratieproces de zesde school overgezet naar deze ICT-omgeving. Dit is een digitale omgeving die integrale samenwerking binnen de vereniging beter ondersteunt. Het biedt mogelijkheden om samen te werken over schoolmuren heen zonder dat individuele scholen hun eigen digitale identiteit verliezen. Het is een digitale werkplek gebaseerd op Microsoft-technologie met bijbehorende ondersteuning, onder meer voor de kantoorautomatisering, opslag, informatiebeveiliging en Cloud(servers). De komende jaren is de ambitie om deze omgeving verder uit te breiden en alle scholen aan te sluiten. Door op het gebied van ICT meer in te zetten op gezamenlijkheid kan er meer kracht gehaald worden uit de vereniging.

2022 stond in het teken van het Intensiveringsprogramma Informatiebeveiliging. Dit programma heeft als doel de weerbaarheid van scholen tegen cyberdreigingen te vergroten. Dit draagt bij aan veilig digitaal onderwijs voor alle leerlingen en het verkleint het continuïteitsrisico die cyberdreigingen met zich meebrengen. Vanuit het intensiveringsprogramma is een verantwoordingsproces en een informatiebeveiligingsnormenkader ontwikkeld. Elke school is aan de slag gegaan met de zelfevaluatie o.b.v. dit normenkader. De andere prioriteiten waaraan in dit programma is gewerkt zijn het ontwikkelen van een aanpak voor het vergroten van de awareness, het opzetten van een risico-analyseproces en het uitvoeren van kwetsbaarhedenscans. Deze scans zijn dit jaar bij verschillende scholen uitgevoerd. Ook is er door het aanbieden van workshops en een serious game over informatiebeveiliging en privacy geïnvesteerd in bewustwording. Uit een phishingoefening onder alle medewerkers bleek dat het belangrijk is om verder in te zetten op het vergroten van beveiligingsbewustzijn.

Vanaf 2022 gebruiken bijna alle scholen het product Veilig Internet. Dit zijn breedband verbindingen met hoge beschikbaarheid die het onderwijs (zowel online als op locatie) ondersteunen zodat op een digital veilige manier les geven kan worden.