Strategisch personeelsbeleid

De krapte op de arbeidsmarkt heeft impact op ons onderwijs. Dit vraagt om voortdurende herordening en wendbaarheid van zowel onze organisatie als onze medewerkers.

Lees meer ›Strategisch personeelsbeleid

Aanpak lerarentekort

Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken.

Lees meer ›Aanpak lerarentekort

Regionale arbeidsmarkten

Sinds 2015 werken scholen binnen regionale arbeidsmarktregio’s intensief samen bij het opstellen van de formatie en het vormgeven van een regionale arbeidsmarkt.

Lees meer ›Regionale arbeidsmarkten

Academische Opleidingsscholen

Een Academische Opleidingsschool (AOS) is een door het ministerie van OCW erkend educatief partnerschap van scholen en lerarenopleidingen. Zij leiden samen aankomende leraren op.

Lees meer ›Academische Opleidingsscholen

Flexibele arbeid

OMO-scholen hebben de behoefte om snel, betrouwbaar en betaalbaar tijdelijke vacatures voor bevoegd en passend onderwijzend personeel in te vullen. Dit geldt vooral bij uitval van personeel.

Lees meer ›Flexibele arbeid

Activiteiten in 2022

Diversiteit en inclusie - Activiteiten in 2022

Lees meer ›Activiteiten in 2022

Resultaten en kengetallen 2022

Diversiteit en inclusie - Resultaten en kengetallen 2022

Lees meer ›Resultaten en kengetallen 2022

ProMotion – ruimte voor loopbaanontwikkeling

In 2022 hebben 201 medewerkers een individueel traject bij ProMotion doorlopen. Naast individuele trajecten, trainingen en workshops op open inschrijving vinden er eveneens maatwerktrainingen plaats op aanvraag van de scholen.

Lees meer ›ProMotion – ruimte voor loopbaanontwikkeling

Scholingstrajecten

In 2022 hebben zowel de managementconsulenten personeel als de medewerkers van ProMotion wederom diverse scholingstrajecten, voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en workshops verzorgd.

Lees meer ›Scholingstrajecten