Inleiding Koerspijler 4: dragend HRM beleid

Medewerkers van vereniging OMO scoren goed op algemene tevredenheid en vitaliteit. Zij voelen zich ook, ten opzichte van de VO benchmark, gewaardeerd (binnen de scholen). Collegialiteit en leerlinggerichtheid worden als voornaamste redenen genoemd.
Alle scholen van vereniging OMO maken deel uit van een AOS-regio. Binnen deze regio’s wordt veel (en in toenemende mate) samengewerkt met (universitaire) opleidingsinstituten. De AOS’en zijn niet alleen in aantal gegroeid, maar ook in professionaliteit.

Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken. Sinds eind 2022 zijn alle OMO-scholen onderdeel van een RAP-regio.
Voor een integrale aanpak van het lerarentekort onderschrijft Vereniging OMO het belang van meer regionale samenwerking om meer mensen voor het vak van leraar te interesseren, meer (startende) leraren op school en meer studenten bij de lerarenopleidingen te behouden. Voor deze  gezamenlijke aanpak RATO (Regionale Aanpak Toekomst Onderwijsarbeidsmarkt) wordt samenwerking gezocht met andere onderwijsorganisaties in de regio.
In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op de ontwikkelingen op SHRM gebied.