Subsidies gemeente Tilburg 2022

Omschrijving subsidie

School

Toewijzing kenmerk

Toewijzing datum

Bedrag van toewijzing

Ontvangen t/m 2021

Verantwoord in de jaarrekening onder post

POVO werkgroep

2College

1898644

27-8-2022

100.000

100.000

VVK - Overige kortlopende schulden

Zomerschool

2College

1719233

22-6-2022

20.000

20.000

Exploitatie - Gemeentelijke bijdrage

Ouderkamers vo

2College

1975039

5-1-2023

110.000

110.000

VVK - Overige kortlopende schulden

Taalkundigheid

De Nieuwste School

1850185

18-10-2022

200.000

200.000

Exploitatie - Gemeentelijke bijdrage