Scholingstrajecten

In 2022 hebben zowel de managementconsulenten personeel als de medewerkers van ProMotion wederom diverse scholingstrajecten, voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en workshops verzorgd. Deze scholingstrajecten konden in tegenstelling tot de coronajaren daarvoor weer veelal fysiek plaatsvinden. De thema’s waren divers van aard. Zo is er aandacht geweest voor werkdruk, het goede gesprek, LinkedIn en ‘mijn contract eindigt, en nu?’. 

In samenwerking met de studiecentra van de bisdommen Den Bosch en Breda is een opleiding gestart voor leraar levensbeschouwing. Deze opleiding is bedoeld voor collega’s die al bevoegd zijn voor andere vakken. Tien leraren zijn aan de opleiding begonnen. Zie ook bij 'Opleiding tot leraar levensbeschouwing'.