Overige lasten

Overige lasten

2022

begroting
2022

2021

Administratie- en beheerslasten

19.667

17.732

17.152

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

24.405

25.652

23.798

Overige

16.284

18.392

7.253

 

60.356

61.776

48.203

(bedragen x € 1.000)

De hoger dan begrote administratie- en beheerslasten (€ 1,9 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door gestegen licentiekosten (€ 0,7 miljoen), gestegen advieskosten (€ 0,5 miljoen) en gestegen internetkosten (€ 0,3 miljoen).

De lager dan begrote kosten van inventaris, apparatuur en leermiddelen (€ 1,2 miljoen) worden grotendeels veroorzaakt door lagere kosten voor de huur en aanschaf van boeken. Steeds vaker worden digitale leermiddelen ingezet, wat terug te zien is in de stijging van de licentiekosten.

De overige lasten zijn lager dan begroot (€ 2,2 miljoen euro). Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er aan het verenigingsproject "Bewegen in Balans" € 1,5 miljoen minder is uitgegeven dan begroot.