Ontwikkeling financiële kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële kengetallen van 2022 tot en met 2027. Als referentiekader zijn de meest recente interne en externe criteria weergegeven.

Lees meer ›Ontwikkeling financiële kengetallen

Exploitatiebegroting 2023-2027

Deze meerjarenbegroting 2023-2027 is op 7 december 2022 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Lees meer ›Exploitatiebegroting 2023-2027

Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit verschillende scholen verspreid over de provincie Noord-Brabant. Belangrijk uitgangspunt is de manier waarop binnen de organisatie wordt gewerkt; volgens het principe van ‘alles decentraal, tenzij’.

Lees meer ›Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem