Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid

Onderwijs organiseren is een hele uitdaging en daarvoor is samenwerking nodig. Vandaar dat er structurele contacten zijn met o.a. Kennisnet, SIVON, VO-raad en andere schoolbesturen om kennis en ervaring uit te wisselen rondom leermiddelenbeleid en ontwikkelingen. Met uitgeverijen is er structureel contact om de ontwikkelingen op leermiddelgebied te blijven monitoren.  Als er naar technologie op de leermiddelenmarkt wordt gekeken kan er worden geconstateerd dat er een consequente groei is binnen de leermiddelenmarkt. Het concept LIFO wordt elk jaar dominanter en duurder op de leermiddelenmarkt en OMO zag deze verschuiving ook weer toenemen in 2022 op de leermiddelenmarkt. Vanuit o.a. die verschuiving van 2021 is er gekozen om een project te starten om verenigingsbreed een leermiddelbeleid te formuleren waarin de vereniging een strategische positie inneemt ten opzichte van de leermiddelenmarkt. Hierin zal onderwijstechnologie ook een rol krijgen.