Resultaatbestemming

Het resultaat 2022 van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is € 27,3 miljoen positief.

Bestemming resultaat

 

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

 

Toevoeging aan de algemene reserve

6.941

Onttrekking aan de bestemmingsfondsen

-189

Onttrekking aan de bestemmingsreserve NPO

-4.342

Toevoeging aan de bestemmingsreserve WV

18.948

Toevoeging aan de bestemmingsreserve PL

3.364

Toevoeging aan de bestemmingsreserve SWV

2.624

 

27.346

(bedragen x € 1.000)