Managementinformatie

Tot op heden wordt gebruik gemaakt van afzonderlijke managementinformatiesystemen die apart goed werken, maar waar in de samenvoeging van financiële, personele en leerlingeninformatie relatief veel handmatige handelingen zitten. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om de financiële en personele managementinformatie beter op elkaar aan te sluiten.