Huisvestingslasten

Huisvestingslasten

2022

begroting
2022

2021

Huur

3.253

3.296

3.109

Verzekeringen

767

878

703

Onderhoud

8.255

8.286

8.709

Energie en water

9.253

6.985

7.702

Schoonmaakkosten

261

281

266

Heffingen

1.872

2.085

2.011

Overige

3.956

3.436

3.178

 

27.617

25.247

25.678

(bedragen x € 1.000)

De huisvestingslasten van 2022 zijn € 2,4 miljoen (9,5%) hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de hogere energielasten. Daar tegenover staan besparingen door extra duurzaamheidsmaatregelen.