Inleiding Koerspijler 7: bedrijfsvoering op orde

Het eigen vermogen van vereniging OMO is toegenomen. Het aantal scholen nam toe en (incidentele) aanvullende middelen zorgden voor hogere positieve resultaten.
Circa 90% van de totale inkomsten van vereniging OMO bestaat uit lumpsum die vanuit OCW wordt ontvangen. Ruim 95% van die opbrengsten gaat direct naar de scholen. De overige 5% wordt verdeeld over verenigingstaken, RvB, RvT en OMO-bureau.
Medio 2022 is middels migratieproces de zesde school overgezet naar een gezamenlijke ICT omgeving Het biedt mogelijkheden om samen te werken over schoolmuren heen zonder dat individuele scholen de eigen digitale identiteit verliezen.
Verder stond 2022 in het teken van het intensiveringsprogramma informatiebeveiliging. Dit programma draagt bij aan veilig digitaal onderwijs voor alle leerlingen en het verkleint het continuïteitsrisico die cyberdreigingen met zich meebrengen.
Meer informatie hierover volgt in de volgende paragrafen.