ICT in het onderwijs

ICT is een essentieel ingrediënt voor duurzaam toekomstbestendig onderwijs. DigiKoers 2023 is onze digitale strategische koers op ICT in het onderwijs en daarmee richtinggevend voor de vereniging. Er is in 2022 gekozen om DigiKoers 2023 eerst te verstevigen waarna de hernieuwde digitale strategie in Koers 2030 op genomen zal worden.

In 2022 is er momentum ontstaan rondom de gezamenlijke ICT-omgeving. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat onderwijzend personeel van verschillende scholen eenvoudiger en veiliger met elkaar kunnen samenwerken binnen (en buiten) het primaire proces. Een ander initiatief dat is ontstaan, door de inzet van de werkgroep ICTO, is de opzet van de adviescommissie Digitale Geletterdheid. Deze adviescommissie heeft als doel om digitale vaardigheden van leerlingen te versterken binnen het onderwijs van de OMO-scholen. Tegelijkertijd is er ook aandacht voor de digitale vaardigheden van medewerkers in het kader van AVG en verkenning Europes kader DigiCompEdu. 
Digitalisering in het onderwijs is een trend die zich steeds meer doorzet richting ICT-ondersteunende systemen om goed onderwijs te verzorgen. Een voorbeeld hiervan is het Teams als ELO-traject waarbij het Microsoft-platform M365 wordt gebruikt om alles rondom het primaire proces in te richten en te automatiseren. Hierbij zijn nieuwe ontwikkeltrajecten gestart zoals een roostersynchronisatie en een studiewijzer. 

Het is belangrijk om goed overzicht te houden van de ontwikkelingen binnen ICT in het onderwijs. OMO neemt daarom ook actief deel aan initiatieven als NOLAI en EDU-V die in 2022 zijn gestart. Daarnaast is de vereniging continu in gesprek met nieuwe spelers op gebied van ICT in het voortgezet onderwijs.