Vavo-leerlingen

Een leerling kan binnen het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) een of meerdere vakken volgen en op die manier een diploma of deelcertificaat halen voor vmbo-tl, havo of vwo. Het vavo biedt dezelfde eindexamenvakken als een reguliere vo-school. Een vavo-leerling is in tegenstelling tot het reguliere onderwijs niet verplicht om een volledige lessentabel te volgen.

De belangrijkste reden voor uitbesteding is dat een leerling is gezakt voor het eindexamen en nog een paar vakken over moet doen of dat de leerling niet het juiste profiel heeft gekozen voor de gewenste vervolgopleiding.

Op 1 oktober 2022 bedroeg het aantal vavo-leerlingen 274, waarvan 70 reguliere vavo-leerlingen en 204 teruggekeerde gezakte of teruggekeerde geslaagde vavo-leerlingen.