Toezichtresultaten

Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Daarom begint en eindigt het toezicht door de inspectie bij het bestuur. Elke vier jaar worden het bestuur en een aantal scholen van het bestuur onderzocht en beoordeeld, of vaker wanneer daar aanleiding toe is. Dit noemen we het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. De inspectie maakt ook ieder jaar een analyse van iedere school, de jaarlijkse presentatieanalyse. Als tijdens de jaarlijkse prestatieanalyse blijkt dat er risico’s zijn bij een school, voert de inspectie zo nodig een kwaliteitsonderzoek uit. Ook als het bestuur nog niet voor het vierjaarlijks onderzoek staat ingepland. 

De inspectie geeft besturen en scholen oordelen over de standaarden die ze onderzoeken. Alleen als ze een school of opleiding uitgebreid onderzoeken, geven ze ook een eindoordeel over de kwaliteit van het onderwijs. In het onderzoekskader staat aangegeven in welke gevallen een oordeel Voldoende, Onvoldoende of Zeer zwak geldt. Naast deze oordelen kan de inspectie de waardering Goed geven. Deze waardering kan gegeven worden door analyse van de eigen ambities van een school en de realisatie daarvan en heeft tot doel om de scholen en besturen te stimuleren tot verdere kwaliteitsverbetering. Een school kan zich opgeven om het predicaat ‘Excellente school’ te ontvangen. Voorwaarde voor dit predicaat is dat scholen die meedoen in dit traject eerder de waardering ‘Goed’ ontvangen hebben van de inspectie.  

De inspectie geeft besturen en scholen oordelen over de standaarden die ze onderzoeken. Alleen als zij een school of opleiding uitgebreid onderzoeken, geven ze ook een eindoordeel over de kwaliteit van het onderwijs. Scholen die bij een onderzoek niet aan de wettelijke eisen voor basiskwaliteit blijken te voldoen, krijgen het oordeel Onvoldoende. Deze scholen kunnen zelfs het oordeel Zeer zwak krijgen als ze beneden de wettelijke norm presteren die daarvoor geldt. De schoolleiding start in deze gevallen een verbetertraject om het onderwijs weer op voldoende niveau te krijgen. De Raad van Bestuur is hierbij nauw betrokken, ook in het kader van het verder ontwikkelen van een kwaliteitscultuur binnen de vereniging. 

In het onderzoekskader staat aangegeven in welke gevallen een oordeel Voldoende, Onvoldoende of Zeer zwak geldt. Naast deze oordelen kan de inspectie de waardering Goed geven. Deze waardering kan gegeven worden door analyse van de eigen ambities van een school en de realisatie daarvan en heeft tot doel om de scholen en besturen te stimuleren tot verdere kwaliteitsverbetering. Een school kan zich opgeven om het predicaat ‘Excellente school’ te ontvangen. Voorwaarde voor dit predicaat is dat scholen die meedoen in dit traject eerder de waardering ‘Goed’ ontvangen hebben van de inspectie. 

Het volgende overzicht geeft de toezichtresultaten weer die gelden op 31 december 2022: 

Toezichtarrangement

pro

vmbo-b

vmbo-k

vmbo-(g)t

havo

vwo

totaal

Geen eindoordeel

6

24

24

38

31

31

154

Goed

1

1

1

3

2

3

11

Basis/voldoende

0

0

1

1

2

1

5

Onvoldoende

0

0

0

0

0

0

0

Zeer zwak

0

0

0

0

0

0

0

Totaal opleidingen

7

25

26

42

35

35

170

Tabel: Overzicht toezichtarrangementen per 31 december 2022

Het is goed om te zien dat de aandacht voor kwaliteitsontwikkeling resultaat blijft boeken en geen enkele opleidingen van de vereniging volgens de inspectienormen een onvoldoende of zeer zwak toezichtsresultaat heeft.

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen waarin voor elke school per opleiding staat aangegeven welk toezichtarrangement op 31 december 2022 geldend was. Indien geen onderzoek op de school is uitgevoerd, dan is er geen oordeel gegeven door de Inspectie van het Onderwijs.