Bijlage 3: Bestendigheid uitstroom leerlingen (PrO)

De tabel in deze bijlage geeft weer waar de leerlingen praktijkonderwijs, die in 2018-2019 uitstroomden, na één jaar en na twee jaar terecht zijn gekomen. Van IVO Deurne, De Sprong en van Praktijkschool Helmond zijn geen gegevens bekend.

Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel

Na één jaar

Na twee jaar

 

Aantal (school)

Percentage (school)

Percentage (vergelijkings-groep)

Aantal (school)

Percentage (school)

Percentage (vergelijkingsgroep)

Werk

14

33,3%

31,6%

20

47,6%

38,1%

Arbeid

14

33,3%

28,3%

20

47,6%

37,2%

Beschut werk

0

0%

3,3%

0

0%

 

Toeleidings/trainingstraject

0

0%

 

0

0%

0,9%

Werk en Leren

10

23,8%

10,2%

10

23,8%

8,7%

Leren

15

35,7%

32,8%

9

21,4%

28,7%

Voortgezet onderwijs

0

0%

4,7%

0

0%

4,2%

Andere school voor praktijkonderwijs

0

0%

0,1%

0

0%

0,0%

VMBO

0

0%

1,7%

0

0%

1,5%

VSO

0

0%

3,0%

0

0%

2,7%

Anders

< 5

7,1%

20,7%

< 5

7,1%

20,3%

Geen informatie beschikbaar

< 5

2,4%

7,5%

0

0%

3,2%

Verhuizing naar het buitenland

0

0%

1,4%

0

0%

1,7%

Dagbesteding

0

0%

2,6%

0

0%

2,7%

Geen werk of school

< 5

4,8%

5,7%

< 5

4,8%

5,3%

Onbekend

0

0%

3,5%

< 5

2,4%

7,4%

       

Varendonck College Someren

Na één jaar

Na twee jaar

 

Aantal (school)

Percentage (school)

Percentage (vergelijkings-groep)

Aantal (school)

Percentage (school)

Percentage (vergelijkingsgroep)

Werk

< 5

50,0%

31,6%

< 5

33,3%

38,1%

Arbeid

< 5

50,0%

28,3%

< 5

33,3%

37,2%

Beschut werk

0

0%

3,3%

0

0%

 

Toeleidings/trainingstraject

0

0%

 

0

0%

0,9%

Werk en Leren

0

0%

10,2%

0

0%

8,7%

Leren

< 5

33,3%

32,8%

0

0%

28,7%

Voortgezet onderwijs

0

0%

4,7%

0

0%

4,2%

Andere school voor praktijkonderwijs

0

0%

0,1%

0

0%

0,0%

VMBO

0

0%

1,7%

0

0%

1,5%

VSO

0

0%

3,0%

0

0%

2,7%

Anders

< 5

16,7%

20,7%

< 5

66,7%

20,3%

Geen informatie beschikbaar

0

0%

7,5%

0

0%

3,2%

Verhuizing naar het buitenland

< 5

16,7%

1,4%

< 5

33,3%

1,7%

Dagbesteding

0

0%

2,6%

0

0%

2,7%

Geen werk of school

0

0%

5,7%

< 5

16,7%

5,3%

Onbekend

0

0%

3,5%

< 5

16,7%

7,4%

       

Praktijkschool Eindhoven

Na één jaar

Na twee jaar

 

Aantal (school)

Percentage (school)

Percentage (vergelijkings-groep)

Aantal (school)

Percentage (school)

Percentage (vergelijkingsgroep)

Werk

12

22,6%

31,6%

21

40,4%

38,1%

Arbeid

12

22,6%

28,3%

20

38,5%

37,2%

Beschut werk

0

0%

3,3%

0

0%

 

Toeleidings/trainingstraject

0

0%

 

< 5

1,9%

0,9%

Werk en Leren

< 5

7,5%

10,2%

< 5

7,7%

8,7%

Leren

19

35,8%

32,8%

15

28,8%

28,7%

Voortgezet onderwijs

< 5

5,7%

4,7%

< 5

3,8%

4,2%

Andere school voor praktijkonderwijs

< 5

1,9%

0,1%

0

0%

0,0%

VMBO

0

0%

1,7%

0

0%

1,5%

VSO

< 5

3,8%

3,0%

< 5

3,8%

2,7%

Anders

15

28,3%

20,7%

10

19,2%

20,3%

Geen informatie beschikbaar

0

0%

7,5%

0

0%

3,2%

Verhuizing naar het buitenland

< 5

1,9%

1,4%

< 5

1,9%

1,7%

Dagbesteding

< 5

5,7%

2,6%

< 5

3,8%

2,7%

Geen werk of school

10

18,9%

5,7%

7

13,5%

5,3%

Onbekend

< 5

1,9%

3,5%

0

0%

7,4%

       

OMO scholengroep Tongerlo, Da Vinci College

Na één jaar

Na twee jaar

 

Aantal (school)

Percentage (school)

Percentage (vergelijkings-groep)

Aantal (school)

Percentage (school)

Percentage (vergelijkingsgroep)

Werk

20

33,3%

31,6%

23

38,3%

38,1%

Arbeid

18

30,0%

28,3%

23

38,3%

37,2%

Beschut werk

< 5

3,3%

3,3%

0

0%

 

Toeleidings/trainingstraject

0

0%

 

0

0%

0,9%

Werk en Leren

< 5

6,7%

10,2%

< 5

5,0%

8,7%

Leren

27

45,0%

32,8%

25

41,7%

28,7%

Voortgezet onderwijs

0

0%

4,7%

0

0%

4,2%

Andere school voor praktijkonderwijs

0

0%

0,1%

0

0%

0,0%

VMBO

0

0%

1,7%

0

0%

1,5%

VSO

0

0%

3,0%

0

0%

2,7%

Anders

9

15,0%

20,7%

9

15,0%

20,3%

Geen informatie beschikbaar

0

0%

7,5%

0

0%

3,2%

Verhuizing naar het buitenland

0

0%

1,4%

0

0%

1,7%

Dagbesteding

0

0%

2,6%

0

0%

2,7%

Geen werk of school

9

15,0%

5,7%

8

13,3%

5,3%

Onbekend

0

0%

3,5%

< 5

1,7%

7,4%

       

Baanderherencollege praktijkonderwijs

Na één jaar

Na twee jaar

 

Aantal (school)

Percentage (school)

Percentage (vergelijkings-groep)

Aantal (school)

Percentage (school)

Percentage (vergelijkingsgroep)

Werk

11

42,3%

31,6%

10

38,5%

38,1%

Arbeid

9

34,6%

28,3%

10

38,5%

37,2%

Beschut werk

< 5

7,7%

3,3%

0

0%

 

Toeleidings/trainingstraject

0

0%

 

0

0%

0,9%

Werk en Leren

7

26,9%

10,2%

7

26,9%

8,7%

Leren

8

30,8%

32,8%

8

30,8%

28,7%

Voortgezet onderwijs

0

0%

4,7%

0

0%

4,2%

Andere school voor praktijkonderwijs

0

0%

0,1%

0

0%

0,0%

VMBO

0

0%

1,7%

0

0%

1,5%

VSO

0

0%

3,0%

0

0%

2,7%

Anders

0

0%

20,7%

< 5

3,8%

20,3%

Geen informatie beschikbaar

0

0%

7,5%

0

0%

3,2%

Verhuizing naar het buitenland

0

0%

1,4%

0

0%

1,7%

Dagbesteding

0

0%

2,6%

0

0%

2,7%

Geen werk of school

0

0%

5,7%

0

0%

5,3%

Onbekend

0

0%

3,5%

< 5

3,8%

7,4%