Inleiding Koerspijler 5: verbeteringsgerichtheid vanuit lerend vermogen

Vereniging OMO heeft een ontwikkeling doorgemaakt van een kwaliteitscultuur naar een leercultuur (o.a. collegiale audits, audits toetsing en examinering). Het ontwikkelkader dat is opgesteld is ontwikkeld tot een levend en steeds uitgebreider document. Het wordt gebruikt om de kwaliteitsontwikkeling te monitoren, hiervoor verantwoording af te leggen en toetst cyclische processen met succes. Daarnaast is de kwaliteitscyclus uitgebreid met een verbetercyclus waardoor vroegtijdig wordt geïntervenieerd op signalen van de Onderwijsresultaten.
Meer hierover is te lezen in de volgende paragrafen.