Regionale arbeidsmarkten

Sinds 2015 werken scholen binnen regionale arbeidsmarktregio’s intensief samen bij het opstellen van de formatie en het vormgeven van een regionale arbeidsmarkt.  

De regionale samenwerking heeft tot doel binnen een regio actief te werken aan het bevorderen van uitwisseling van personeel door scholen in deze regio’s. Hiervoor delen scholen samen de wensen en mogelijkheden van interne kandidaten en vacatures met elkaar.  

Leden van de arbeidsmarktregio’s komen periodiek bij elkaar. Zij bespreken mogelijkheden van interne kandidaten en matchen deze met vacatures voor het komende schooljaar en de jaren hierop volgend. 

Vertrekpunten zijn: 

  • uitgaan van kansen benutten; 

  • goed werkgeverschap; 

  • van elkaar leren. 

Deze regionale samenwerking is succesvol gebleken en heeft in 2022 wederom tot een flink aantal matches geleid. De resultaten worden jaarlijks geëvalueerd. De geformuleerde bevindingen kunnen de regio’s gebruiken ter verbetering van de regionale samenwerking. De focus wordt daarbij steeds meer op de lange termijn gericht, gebruik makend van strategische personeelsplanning.