Flexibele arbeid

OMO-scholen hebben de behoefte om snel, betrouwbaar en betaalbaar tijdelijke vacatures voor bevoegd en passend onderwijzend personeel in te vullen. Dit geldt vooral bij uitval van personeel. Als gevolg van de krappe onderwijsarbeidsmarkt is het voor scholen vooral gedurende het schooljaar bij tijdelijke vacatures voor steeds meer vakken lastig om bevoegde docenten te vinden.  

In 2022 is de aanbesteding inhuur personeel afgerond. Er zijn afspraken gemaakt over de inhuur van OP en OOP t/m schaal 8 (m.u.v. OOP primair proces). De afgesloten contracten zijn per 1 mei 2022 ingegaan.