Activiteiten in 2022

Het diversiteitsbeleid richt zich binnen de vereniging op diversiteit in de volle breedte. Dit komt ook tot uiting in de verschillende manieren waarop kennis en vaardigheden op dit thema gedeeld worden.

  • Binnen de vereniging bestaat een netwerk 'Diversiteit en inclusie'. Dit netwerk brengt diversiteit en inclusie onder de aandacht bij medewerkers waardoor op scholen nieuwe initiatieven ontstaan.  

  • Op scholen wordt steeds vaker aandacht besteed aan ‘diversiteit en inclusie’. Zo zijn er scholen met actieve LHBTI-groepen en scholen die bewust kansen bieden aan arbeidsgehandicapten. Via schoolplannen, interne nieuwsbrieven, website en jaarverslag wordt in- en extern het belang van diversiteit en inclusie onder de aandacht van de medewerkers gebracht. Diversiteit en inclusie kan ook een thema zijn vanuit de burgerschapsambassadeurs.  

  • In het inkoopprotocol is bepaald dat bij aanvang van elk inkooptraject onderzocht dient te worden of er invulling gegeven kan worden aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hieronder wordt onder andere participatie verstaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de aanbesteding schoonmaak is hier invulling aangegeven. 

  • In de regio Midden-, Zuidoost- en Noordoost-Brabant wordt samengewerkt met het project Wereldburgers voor de Klas. Dit project begeleidt een groep hoogopgeleide statushouders met ervaring in het onderwijs naar een baan als docent in het vo. Het gaat om docenten met een bevoegdheid in tekortvakken. Ook worden plannen gemaakt om statushouders met een mbo-/hbo-opleiding die geen ervaring hebben met het onderwijs, maar wel affiniteit hebben met techniek en ingezet kunnen worden als TOA of instructeur binnen de technische profielen in het beroepsgerichte vmbo, te begeleiden. Dit project is een samenwerking van RAP Midden-Brabant, Het Techniek Loket (Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Brabant) en onderwijsstichting Cosmicus.

  • Net voor Kerst heeft het verenigingsbrede netwerk Diversiteit en Inclusie een Podcast uitgebracht met als thema: Diversiteit en Inclusie binnen de schoolse praktijk. Joyce Blauwhoff, ervaren in het maken van pedagogische podcasts, heeft deze aflevering geleid. In de podcast gaat zij in gesprek met drie leerlingen van 2College Ruivenmavo over genderdiversiteit en hoe de school, met name docenten, het beste met dit onderwerp om kunnen gaan. Daarnaast heeft Joyce in de podcast een gesprek met Sahil Achahboun (expert Diversiteit & Inclusie) die zijn visie geeft over wat je als school kunt doen om collega’s te behouden en leerlingen zichzelf te kunnen laten zijn. De rode draad uit beide gesprekken sluit mooi aan bij onze verenigingswaarden goed mens, goed onderwijs, goed leven, goed handelen: de ander werkelijk zien en vanuit interesse in gesprek gaan. Het lijkt een open deur en belangrijk om dit te blijven doen: in onze dagelijkse praktijk, op school, op het bureau, thuis en bij anderen. De Podcast is tevens een opmaat naar de voorjaarsbijeenkomst in maart 2023 om het nieuwe jaar nog breder en gerichter in te zetten op diversiteit en inclusie. Dit doen we door samenwerkingen aan te gaan met andere netwerken zoals bijvoorbeeld het OMO-brede kennisnetwerk Personeel en Organisatie.