Medewerkersonderzoek 2022

In de periode 24 januari tot en met 11 februari 2022 is een medewerkersonderzoek uitgezet onder alle medewerkers van de vereniging.

Het onderzoek laat zien dat medewerkers trots zijn op het werk dat ze doen en zich gewaardeerd voelen. De algemene tevredenheid, bevlogenheid en de resultaten op het thema vitaliteit liggen boven de benchmark in het voortgezet onderwijs. Als belangrijk verbeterpunt wordt ‘Werkdruk’ genoemd.  

Het onderzoek is uitgevoerd door Effectory. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de werkbeleving van medewerkers. Ook zijn er twee vragen gesteld om aandacht te hebben voor de situatie met betrekking tot Covid-19. Het onderzoek betreft een momentopname die een indruk geeft van wat er op dat moment speelt onder medewerkers. De resultaten zijn in de vorm van een dashboard, rapportage en poster beschikbaar gesteld aan de scholen. Medewerkers hebben via MyFeedback inzicht in de eigen resultaten en die van de school en het team. 
 
De resultaten lenen zich vooral op school- en teamniveau voor duiding/interpretatie en opvolging door er met medewerkers in gesprek te gaan. De verenigingsbrede resultaten worden vooral benut voor beleidsvoorbereiding en –evaluatie.