Langlopende schulden

Langlopende
schulden

Boekwaarde
1 januari 2022

Aangegane
leningen

Aflossingen
huidig jaar

Aflossingen
volgend jaar

Boekwaarde
31 december 2022

Looptijd
> 1 jaar

Looptijd
> 5 jaar

BNG Bank 2,99%

31.407

 

1.875

1.875

29.532

7.500

22.032

Ministerie van
Financiën 1,12%

36.001

 

1.333

1.333

34.668

5.332

29.336

Ministerie van
Financiën 1,05%

49.832

 

1.917

1.917

47.915

7.668

40.247

Ministerie van
Financiën 0,96%

6.424

 

292

292

6.132

1.168

4.964

Ministerie van
Financiën 1,06%

7.108

 

264

264

6.844

1.052

5.792

Ministerie van
Financiën 1,23%

20.000

9.400

0

980

28.420

3.920

24.500

Ministerie van
Financiën 0,16%

6.900

 

300

300

6.600

1.200

5.400

Ministerie van
Financiën 0,10%

13.050

 

450

450

12.600

1.800

10.800

Europese
Investeringsbank
0,43%

48.000

 

4.000

4.000

44.000

16.000

28.000

Krediet-
instellingen

218.722

9.400

10.431

11.411

216.711

45.640

171.071

        

Doordecentra-
lisatiegelden

84.195

13.703

12.788

0

85.110

4.668

80.442

        
 

302.917

23.103

23.219

11.411

301.821

50.308

251.513

(bedragen x € 1.000)

Kredietinstellingen

Ten behoeve van de financiering van nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie zijn leningen afgesloten.

In 2015 is een zestal hypothecaire leningen afgesloten bij de BNG Bank voor een totaalbedrag van € 45,0 miljoen. De totale jaarlijkse aflossing bedraagt € 1,9 miljoen.

Voor toekomstige bouwprojecten is in 2017 is een lening afgesloten bij de European Investment Bank voor € 60 miljoen en in 2018, 2019 en 2020 een zevental leningen bij het Ministerie van Financien voor een totaal bedrag van € 163,1 miljoen. In 2022 is het resterende te trekken bedrag van € 9,4 miljoen opgenomen.  

Kredietverstrekker

Hoofdsom

Rente

Looptijd

Hypotheekrecht/pandrecht

BNG Bank

7.600

2,99%

2015 t/m 2029

Markesingel 2, Helmond

BNG Bank

7.400

2,99%

2015 t/m 2029

Olympiaweg 8a, Waalwijk

BNG Bank

7.200

2,99%

2015 t/m 2029

Prins Willem Alexander Sportpark 15, Veghel

BNG Bank

6.200

2,99%

2015 t/m 2029

Muntelaar 4, Veghel

BNG Bank

6.300

2,99%

2015 t/m 2029

Titus Brandsmalaan 1, Vught

BNG Bank

10.300

2,99%

2015 t/m 2029

Merendreef 1, Valkenswaard

European Investment Bank

60.000

0,43%

2019 t/m 2034

Deurne, Cuijk, Bergen op Zoom

Ministerie van Financiën

40.000

1,22%

2015 t/m 2029

Gemeentegarantie Roosendaal

Ministerie van Financiën

57.500

1,05%

2018 t/m 2048

Gemeentegarantie Den Bosch

Ministerie van Financiën

7.900

1,06%

2019 t/m 2049

Gemeentegarantie Nuenen

Ministerie van Financiën

7.300

0,96%

2019 t/m 2044

Gemeentegarantie Asten

Ministerie van Financiën

29.400

1,23%

2020 t/m 2052

Gemeentegarantie Helmond

Ministerie van Financiën

7.500

0,16%

2020 t/m 2045

Gemeentegarantie Sint-Michielsgestel

Ministerie van Financiën

13.500

0,10%

2021 t/m 2051

Gemeentegarantie Deurne

 

268.100

   
(bedragen x € 1.000)

Doordecentralisatiegelden

Met de doordecentralisatie van huisvestingsvoorzieningen komen jaarlijks middelen beschikbaar. Deze middelen zijn afkomstig van gemeenten waarmee een doordecentralisatie-overeenkomst is gesloten en zijn bedoeld voor het realiseren en in stand houden van goede huisvestingsvoorzieningen in die gemeenten. De middelen worden in een later jaar ingezet ten behoeve van de huisvesting in de betreffende gemeenten.