Huisvestingsprojecten

Ontwikkelingen bouwmarkt

Na een overspannen bouwmarkt in 2019, zijn we eind 2021 geconfronteerd met sterke stijgingen in loon- en materiaalkosten. In 2022 zijn daar de onzekerheden en risico’s als gevolg van de oorlog in Oekraïne bijgekomen. Naast reguliere prijsstijgingen hebben we nu ook te maken met prijsstijgingen als gevolg van risicobeperking. Deze trend laat zich moeilijk voorspellen.

Bouwprojecten

In 2022 is weer een aantal bouwprojecten opgeleverd. Zo werden recent de nieuwbouw van het Van Maerlant (schoolgebouw), de Bossche Vakschool (fase 1) in Den Bosch en het Rodenborch-College in Rosmalen opgeleverd. Ook Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel en MollerJuvenaat in Bergen op Zoom openden de deuren in een gedeeltelijk nieuwe huisvesting.

Ondanks de weerbarstigheid op de bouwmarkt wordt inmiddels gebouwd in Roosendaal (het Norbertus Gertrudis Lyceum), Deurne (Alfrinkcollege/De Sprong), Eindhoven (Van Maerlantlyceum) en Helmond (Praktijkschool/Sport- en Beleefcampus). Bij lopende projecten bij Sint-Joriscollege/Helder havo/vwo (Eindhoven) en het Mill Hill College (Goirle) is in 2022 – gedwongen door externe factoren – tijd genomen voor een heroverweging.

Verdere stappen naar toekomstbestendige huisvesting zijn gezet voor het Hanze College (Oosterhout), Varendonck College (Someren), Theresialyceum en De Nieuwste School (Tilburg).

Bij VO Veghel, het Merletcollege (Grave) en Scholengemeenschap Were Di (Valkenswaard) wordt de bestaande huisvesting aangepast op basis van de toegekende SUVIS-subsidie.

Onderstaande tabellen geven een overzicht van lopende bouwprojecten met bijbehorende investeringssom. Voor de financiering is daarbij een onderscheid gemaakt tussen gemeenten met en gemeenten zonder een overeenkomst tot doordecentralisatie en de herkomst van de budgetten. Voor de projecten binnen het kader van doordecentralisatie dient opgemerkt te worden dat vanuit de betreffende scholen een structurele bijdrage in de vorm van een jaarlijks bedrag per leerling wordt geleverd.

School

Project

Gemeente

Raming

Taakstellend
budget

 

Doorde-
centralisatie/subsidie

Vermogens-
beslag scholen

IVO Deurne

Vervangende nieuwbouw

Deurne

 

16.600

 

16.600

 

VO Veghel

Aanpassen ventilatie

Veghel

 

4.038

 

3.606

432

SG Were Di

Aanpassen ventilatie

Valkenswaard

 

4.564

 

2.754

1.810

Bossche Vakschool

Vervangende nieuwbouw

Den Bosch

 

20.500

 

20.500

 

Van Maerlant

Vervangende nieuwbouw

Den Bosch

 

14.900

 

14.900

 

OMO sg Tongerlo

Vernieuwbouw en uitbreiding Lyceum

Roosendaal

 

24.400

 

24.400

 

OMO Sg Helmond

Nieuwbouw Praktijkschool in het stadion

Helmond

 

5.500

 

5.500

 

OMO Sg Helmond

Sportvoorzieningen in het stadion

Helmond

 

7.100

 

7.100

 
    

97.602

 

95.360

2.242

Tabel: Projecten waar sprake is van doordecentralisatie (bedragen x € 1.000)

School

Project

Gemeente

Raming

Taakstellend
budget

 

Gemeente/
provincie/
subsidie

Vermogens-
beslag scholen

Van Maerlantlyceum

Vernieuwbouw

Eindhoven

 

26.327

 

24.883

1.444

Maaslandcollege

Verduurzaming

Oss

 

900

 

273

627

Theresialyceum

Vernieuwbouw

Tilburg

9.600

  

8.640

960

Varendonck College

Realisatie unilocatie

Someren

 

8.500

 

6.888

1.612

Parmant Scholen

Nieuwbouw Sint Joris en Helder

Eindhoven

 

28.335

 

26.877

1.458

Parmant Scholen

Vernieuwbouw Antoon Schellens

Eindhoven

500

  

500

 

Hanze College

Nieuwbouw

Oosterhout

22.200

  

22.200

 

Merletcollege

Aanpassen ventilatie

Grave

 

2.265

 

1.107

1.158

Diverse scholen

Plaatsing zonnepanelen

 

5.075

  

5.075

 
   

37.375

66.327

 

96.443

7.259

Tabel: Projecten waar geen sprake is van doorcentralisatie (bedragen x € 1.000)