Inleiding Koerspijler 3: Goed onderwijs binnen een veilige gemeenschap

Ondanks COVID-19 heeft de vereniging de afgelopen jaren stabiele onderwijsresultaten weten te behalen. Dit is mede te danken aan de inzet van de eigen NPO-schoolscan, waardoor leerlingen breder in beeld gebracht zijn en scholen meer maatwerk konden bieden. Ondanks gerichte interventies speelt nog op veel scholen problematiek rondom motivatie, socialisatie en mentaal welbevinden van leerlingen.
Leerlingtevredenheid laat landelijk een licht dalende trend zien op elk onderwijsniveau. Gemiddeld gesproken is deze trend ook te zien bij OMO-scholen. Op het vmbo wordt in schooljaar 2021/2022 wel het hoogst en meest bovengemiddeld gescoord.
In de volgende paragrafen wordt hier verder op ingegaan.