Kennis delen

Kennisdeling versterkt de professionaliteit van alle medewerkers
en daar profiteert de leerling van.

Een organisatie als vereniging OMO met 7000 medewerkers heeft veel kennis in huis. Het delen van deze kennis binnen en buiten de vereniging blijft onveranderd belangrijk met de gedeelde ambitie om kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan alle leerlingen. De Raad van Bestuur en de rectoren/directeuren zorgen samen voor het uitdragen van de meerwaarde van kennisdeling en het stimuleren van medewerkers. Het OMO-bureau ondersteunt daarbij.  

Veel initiatieven 

Vormen van georganiseerd samenwerken en leren lijken – zo blijkt uit onderzoek - een positieve invloed te hebben op het delen van kennis. Door gestructureerde vormen wordt binnen de vereniging kennis gedeeld. Alle initiatieven tot kennisdeling worden gestimuleerd en praktisch ondersteund. 

In 2022 is er veel kennis gedeeld over Nationaal Programma Onderwijs en is de eerste OMO-podcast uitgebracht met als onderwerp ‘Diversiteit en inclusie binnen de schoolse praktijk.’ Ook vond het eerste ICT-dialoogcafé ‘Let’s connect’ plaats met als doel ICT-collega’s met elkaar te verbinden en kennis te delen.  

Daarnaast zijn meerdere (digitale) bijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen als Elektronische Leeromgevingen (ELO’s), informatiebeveiliging, leermiddelen(keuze)beleid en examens & audits. En er heeft een Meesterlijke Ontmoeting plaatsgevonden getiteld 'Brainwash! Data, wat moeten we ermee?', over de maatschappelijke impact en de ethische vraagstukken rondom data-analyses. 

Naast veel kennis is er ook veel passie in de organisatie. We hebben gepassioneerde medewerkers die een bijdrage (mogen) leveren aan de ontdekkingstocht van leerlingen. In de rubriek Collega met passie vertellen zij over hun passie en delen hiermee hun verhaal. Begin 2023 zijn alle inspirerende verhalen van 2022 gebundeld in het tijdschrift Passie! 

Digitale ondersteuning 

De uitnodiging aan scholen om ambassadeur te worden voor het verenigingsbreed ontsluiten van kennis rondom een vak of thema, met waar van toepassing verbinding met landelijke netwerken, blijft staan. Zij worden hierbij ondersteund door diverse verenigingsbrede initiatieven zoals het intranet ONS. Het intranet draagt in hoge mate bij aan de gestelde ambities uit Koers 2023 op het vlak van onderling leren, netwerken, talentontwikkeling van medewerkers en (het aanzetten tot) het delen van kennis en ervaring. Daarnaast worden er verenigingsbreed verschillende communicatiemiddelen ingezet om kennisdeling te ondersteunen zoals de website www.omo.nl en nieuwsbrieven, maar ook filmpjes, praatplaten, en (digitale) bijeenkomsten.