Leiderschapsontwikkeltraject (LOT)

Eén van de koerspijlers binnen Koers 2023 is ‘effectief leiderschap binnen de school’. In de afgelopen jaren is vanuit deze pijler een traject voorbereid waarmee (toekomstig) leiders de kans krijgen om hun expertise verder te ontwikkelen en in te zetten. Het traject past tevens binnen de bredere ambitie om het totale aanbod voor opleidingsmogelijkheden voor medewerkers te vergroten en daarmee een breed leerlandschap te creëren.

Het Leiderschapsontwikkeltraject (LOT) is een ontwikkel- en scholingsprogramma van achttien maanden voor medewerkers met de potentie en ambitie om op termijn een functie als rector/directeur te vervullen. Het is een traject voor en door collega’s. Rectoren/directeuren spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en de uitvoering van het traject. Dit betekent dat niet alleen de deelnemers zich ontwikkelen, maar dat ook de organisatie zich ontwikkelt.

Afgelopen jaar is het opleidingstraject doorontwikkeld en heeft de eerste groep deelnemers de leergang grotendeels afgerond. Een tweede groep is inmiddels in september 2022 gestart met dit intensieve en rijke programma. Door te werken met casussen, inspirerende gastsprekers, het volgen van workshops en intervisie werken de deelnemers aan hun persoonlijk en professioneel leiderschap. Een leercoach begeleidt de deelnemers in het behalen van eigen leerdoelen. Een mentor, zijnde een rector van een andere OMO-school, reflecteert met de deelnemers op leiderschapsvraagstukken. De deelnemers lopen gedurende het traject stage op en buiten een school. Ook hierbij worden de deelnemers begeleid door een rector van de school waar stage wordt gelopen.  
Een onderdeel van het traject is een studiereis. Het doel van de studiereis is dat de deelnemers nieuwe ideeën opdoen waarbij ze verder kijken dan de eigen bekende context.