Duurzaamheid

Duurzame schoolgebouwen hebben een gezond binnenklimaat, een laag energieverbruik, zijn betaalbaar (ook in de exploitatiefase), zijn ondersteunend aan het onderwijs dat gegeven wordt binnen de school, passen bij het aantal leerlingen en zijn toekomstbestendig (flexibel en aanpasbaar aan veranderingen in het onderwijsconcept). In 2018 is een visie op duurzaamheid binnen de vereniging reeds vastgesteld.

Om deze visie concreet te maken voor huisvesting zijn pilotprojecten opgestart om ervaring op te doen die meegenomen wordt in een integraal beleidsplan. Hierin wordt primair aansluiting gezocht bij de landelijke klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050. Deze doelstellingen dragen bij aan het verlagen van het energieverbruik, de vraag naar nieuwe vormen van energie, de vermindering van de CO2-uitstoot en het aardgasvrij maken van schoolgebouwen. Andere mogelijke kaders zijn de investeringsagenda van de VNG, de Sustainable Development Goals, vastgelegd door de Verenigde Naties, en/of de Green Deal Verduurzaming Scholen.

Met het oog op de gestegen energieprijzen is in 2022 de focus gelegd op het verlagen van het energieverbruik bij schoolgebouwen zodat deze schoolgebouwen ook betaalbaar blijven. Voor alle schoolgebouwen ouder dan vijf jaar en niet opgenomen in enig (integraal) huisvestingsplan, wordt een energiescan uitgevoerd. Uit deze scan volgt een advies voor mogelijke maatregelen om het energieverbruik en daarmee ook de lasten omlaag te brengen. Per schoolgebouw wordt vervolgens een afweging gemaakt welke maatregelen uitgevoerd worden, mede afhankelijk van de terugverdientijd en de mogelijke besparingen. De eerste scholen zijn in 2022 bezocht.