Overige baten

Overige baten

2022

begroting
2022

2021

Verhuur

1.071

983

1.378

Detachering personeel

1.897

1.328

2.174

Schenking

-13

-20

-5

Sponsoring

48

39

45

Ouderbijdragen

9.377

9.471

3.407

Overige

3.563

1.299

2.564

 

15.943

13.100

9.563

(bedragen x € 1.000)

De overige baten zijn € 2,9 miljoen te laag begroot.