Vooraf

In dit jaarverslag over 2022 wordt ingegaan op het gevoerde beleid, langs de lijnen van de zeven pijlers van de Koerswijzer uit Koers 2023, het strategisch beleidsplan van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. 

Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een inleiding per pijler.